Takvim Arkası En Güzel ve Özel Paylaşımlar

Tarihte Bugün 28 Mayıs 2017 Osmanlılar’ın..

Osmanlılar’ın Rumeli’ye geçişi 1348 Adalar Deniz’inde Bizans’ın sıkıştırıldığı bu dönemde Bizans tahti için mücadele eden Kantakuzen , Orhan Bey’den yardım istedi. Onun bu isteği Osmanlı Devleti’nin Rumeliye geçişini kolaylaştırdı. Orhan bey’in oğlu Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetlerin yardımıyla Kantakuzen , Bizans imparatoru oldu. Bizans İmparatoru Kantakuzen, Balkanlar’da çıkan ayaklandırmaların bastırılmasında, sırp ve bulgarlara karşı mücadelesinde Orhan Bey den yardım […]

27 Mayıs 2017 - 23:55 'de eklendi ve 67 kez görüntülendi.
Tarihte Bugün 28 Mayıs 2017 Osmanlılar’ın..
  • Osmanlılar’ın Rumeli’ye geçişi 1348

Adalar Deniz’inde Bizans’ın sıkıştırıldığı bu dönemde Bizans tahti için mücadele eden Kantakuzen , Orhan Bey’den yardım istedi. Onun bu isteği Osmanlı Devleti’nin Rumeliye geçişini kolaylaştırdı. Orhan bey’in oğlu Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetlerin yardımıyla Kantakuzen , Bizans imparatoru oldu.

Bizans İmparatoru Kantakuzen, Balkanlar’da çıkan ayaklandırmaların bastırılmasında, sırp ve bulgarlara karşı mücadelesinde Orhan Bey den yardım tekrar istedi. Bu yardımlar karşılığında Rumeli deki Çimpe Kalesi’ni Osmanlılara verdi(1353). Çimpe Kalesi bundan sonra Osmanlı Devleti’nin Rumelideki fetihlerinde üs olarak kullanıldı.

  •  Dîvân-ı Muhâsebât (Sayıştay)’ın kuruluşu (1862)

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sayıştay (Divan-ı Muhâsebât)”adlı eseri telif etmeye bizi sevk eden sebep, birçok konuda olduğu gibi, Sayıştay konusunda da yanlış bilgilere sahip oluşumuz ve bu zamana kadar, konunun arşiv belgeleri ışığında ilmî bir şekilde ele alınmayışıdır. Bu sebeple 1995 yılında teksir tarzında yayınlanan eseri, Sayıştay Başkanı Recai Akyel’in arzularıyla yeniden ele aldık ve şu yenilikleri yaptık:

 

Birincisi; özellikle Sayıştay’ın Osmanlı Devleti zamanındaki protokolde ihraz ettiği yere dair Osmanlı Teşrifat Kanunnamesindeki hükümler ele alındı.

 

İkincisi; Divan-ı Muhâsebât ile alakalı yeni belgeler eklendi.

 

Üçüncüsü ve en önemlisi ise, yeni nesiller konuyla ilgili belgeleri değerlendirebilmesi için, temel belgelerin ana unsurları tamamen hukukî üslup korunarak sadeleştirme yoluna gidildi.

 

Dördüncüsü; Danıştay ile alakalı isim listeleri ve benzeri konularda güncelleme yoluna gidildi. Bütün bu sebeplerle kitabın adı da değişti ve yeni bir eser ortaya çıktı. Eser yine üç bölüme ayrıldı:

 

Birinci Bölüm‘de Belgeler Işığında Divân-ı İşrâf’dan Sayıştay’a başlığı ile Sayıştay Tarihi anlatılmaya çalışılmıştır. Bu Bölüm içinde Osmanlı Devletinden önceki müslüman Türk devletlerinde Sayıştay’ın vazifesini ifa eden Divân’ül-İşrâf; Osmanlı Devletinde Divân’ül-İşrâf’ın tam karşılığı olmasa bile önemli ölçüde Sayıştay’ın vazifelerini yürüten Başbaki Kulu Ağalığı ve nihâyet Tanzimat’tan sonra Sayıştay vazifesini ifa eden Islâhât-ı Maliye Komisyonu, Meclis-i Âli-i Hazâin, Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı Adliye, Meclis-i Maliye, Meclis-i Muhâsebe ve nihâyet 1862 yılının Mayıs’ında kurulan Divân-ı Muhâsebât ve geçirdiği safhalar üzerinde durulmuştur.

 

İkinci Bölüm‘de Osmanlı Devletinde Bütçe Hukukunun genel esasları özetlenmiş ve numune olarak Kanunî Dönemine ait bir Bütçe Kanunnâmesi ilâve edilmiştir.

 

Üçüncü Bölüm‘de ise 1862’de kurulan Divân-ı Muhâsebât’ın günümüze kadarki bütün başkanlarının ve başkan vekillerinin bulunabildiği kadarı ile resimleri, hayat hikâyeleri, başta Osmanlı Arşivi olmak üzere, gerekli yerler taranarak kitaba ilave edilmiştir.

 

Ekler‘de ise, Divân-ı Muhâsebât ve Sayıştay Başkanları, Başkan Vekilleri, Üyeler, Daire Başkanları, Osmanlı dönemindeki Müdeiumumiler ve Cumhuriyet dönemindeki Savcıların listelerini tablolar halinde takdim ettik.

  •  Dünyâ KIBLE Günü

Kıble, Mekke’de “Kabe” denilen kutsal bina olup, Allah’ın emri ile Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.

İstikbal-i Kıble; Namazı kıbleye yönelerek kılmaktır. Namazı kıbleye yönelerek kılmak şarttır. Mekke’de bulunan ve Kabe’yi gören kimse doğrudan doğruya Kabe’nin kendisine yönelir. Kabe’yi görmeyen kimse ise, Kabe’nin bulunduğu tarafa yönelerek namazını kılar.

Mekke şehrinin enlemi 21° 26 ‘ , boylamı 39° 49 ‘.

Güneşin arz üzerinde bakıldığında görüldüğü nokta (astronomik ifade ile deklinasyonu) her gün için değişmektedir.

Güneşin deklinasyonu;

21 Haziranda kuzey yarım küresinde +23° 27 ‘ , 21 Aralıkta güney yarım küresinde 23° 27 ‘ ‘dır.

Kıble Saati; Kabe’nin bulunduğu nokta, güneşin arz üzerinde bakıldığında görüldüğü yer ve bulunduğumuz nokta arasında oluşan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün zaman cinsinden ifadesidir. Güneşin deklinasyonu değiştikçe kıble saatleri de günlük olarak değişmektedir.

Güneş arz üzerinde görünen seyri sırasında 28 Mayıs ve 16 Temmuz günlerinde bulunduğu yerden alınan izdüşümü Mekke‘nin tam üzerinde bulunduğundan Mekke’nin enlemi ( 21° 26 ‘ ) ile Güneşin deklinasyonu (21° 26 ‘ ) aynı olmaktadır.

Türkiye saatine göre 28 Mayıs gunu saat 12 18’de ve 16 Temmuz günü saat 12 27;’de Edirne’den Kars’a kadar kıble saatleri aynı olmaktadır.

Dünyanın değişik ülkelerinde, kendi mahalli saatlerine denk gelecek şekilde kıble saatleri değişmekle birlikte günleri değişmediğinden bu ki güne yani 28 Mayıs ve 16 Temmuz günlerine Dünya Kıble Günü denilmektedir.

diyanet.gov.tr

  •  Koyun kırkma zamanı

Koyun kırkma zamanı her bölgenin hava koşullarına göre değişmektedir. Gece ve gündüz sıcaklık farkının azaldığı günlerde koyun kırkımı yapılır. Yani havaların ısınması ile birlikte koyun kırkımı yapılmalıdır.

Koyun kırkma zamanı, bölgelerimizin hava sıcaklığı takip edilerek belirlenmektedir.

  • Batı Anadolu ve Güney Doğu Anadolu’da Nisan, Mayıs ayları koyun kırkma işlemi yapılmaktadır.
  • Orta Anadolu’da Mayıs, Haziran aylarında koyun kırkma işlemi yapılır.
  • Doğu Anadolu’da ise Haziran; Temmuz aylarında koyun kırkımı yapılmaktadır.

Koyun kırkımı iki şekilde yapılmaktadır:

1-    Elle Koyun Kırkımı: Elle koyun kırkımı kırklık dediğimiz koyun kırkma makası ile yapılır.

2-    Makine ile Koyun Kırkımı: Bu koyun kırkma işlemi koyun kırkma makinası dediğimiz, kırkım makinası olarak bildiğimiz elektrikle çalışan makinadır.

Koyun kırkımı yapılmadan önce ve sonra koyunlara yapılacak işlemler nelerdir:

Koyun kırkımı öncesi, koyunların üzerinde bulunan parazitlere karşı parazit öldürücü ilaçlarla banyo yaptırılmalıdır. Koyunlara banyo yaptırmak, yapağının temizlenmesi ve parazitlerden arındırılması için önemlidir. Koyunlar, koyun için özel yaptırılan banyoluklarda banyo yaptırıldığı gibi, elle de banyo yaptırılabilir. Elle yapılan yıkamada mutlaka koyunun koltuk altı, kuyruk altı ve karın altı kısımları elle iyice yıkanmalıdır. İsterseniz banyo ve yıkama işlemi kırkımdan sonrada yaptırılabilir.

Koyun kırkımı esnasında kırklık veya koyun kırkma makası kesikleri mutlaka taze yara dezenfektanları ile temizlenerek ilaçlanmalıdır.

Koyun Kırkma işlemi Nasıl Yapılır:

Koyun kırkıma uygun şekilde yere yatırılıp, ayakları bağlanmalıdır. Yapağıya ve koyuna zarar vermeden kırkım işlemi yapılmalıdır. Koyun kırkım işlemi öncelikle genç hayvanlardan başlanarak, koçlar ve son olarak koyunlar sırası takip edilerek yapılmalıdır.

Koyun kırkma zamanı ve koyun kırkımı yapılırken uygulanması gereken işlemlere mutlaka uyunuz. Bu koyunlarınızın sağlığı açısından çok önemlidir.

  •  Sam yelinin esmesi

çölde şaşkın gezinen rüzgar, toprağı havalara uçuran rüzgar, kendini kaybedip nice şehirlere kendini vuran rüzgar: çölden esen rüzgar

Facebook Yorumlar
SON DAKİKA
İLGİLİ HABERLER